logo LF logo LF

 

Poradna pro studenty


Psychologické poradenství:

Může využít každý student, který by rád řešil určité terapeutické téma nebo má jisté obtíže.
Může se jednat např. o:

  • intenzivní pocit smutku, strachu či hněvu
  • prodělaný traumatický zážitek
  • vztahové problémy a to ať rodinné, přátelské či partnerské
  • těžkou životní situaci
  • obavy z budoucnosti
  • potíže se sebevědomím
  • potíže se studiem

Koučink:

Pomáhá nalézt jasný směr a dosáhnout cíle, který si klient stanovil. Probíhá formou dialogu mezi koučem a koučovaným. Tento dialog pomáhá odkrývat nové možnosti, nový náhled na klientovu situaci a často i nové dimenze v klientově životě. Klient přináší svá témata a cíle, kouč nabízí různé techniky a praktické nástroje, jejichž využití v každodenním životě může v dosažení stanovených cílů pomoci. Zároveň kouč svou osobností a dovednostmi vytváří bezpečný prostor a během koučování inspiruje klienta k formulování nových otázek a nalézání nových odpovědí.

Psycholog:
Mgr. Ondřej Šauer je koučem a psychoterapeutem, vystudoval jednooborovou psychologii, má výcvik v rogersovské psychoterapii.

Zápis provedete klepnutím na vypsaný volný termín (zeleně/modře podbarvený) a následným vyplněním Vašich kontaktních údajů.

Rezervaci není možné provést dříve než 24 hod. před vypsaným termínem!

únor 2024

nedělepondělíúterýstředačtvrtekpáteksobota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 

březen 2024

nedělepondělíúterýstředačtvrtekpáteksobota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

duben 2024

nedělepondělíúterýstředačtvrtekpáteksobota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

 

logolink OPVVV

Podpořeno projekty: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.
Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362
ESF pro VŠ II na UK (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322)