logo LF logo LF

Centrum pro studenty

 

Pro studenty pořádáme během akademického roku, semináře, workshopy a přednášky zaměřené na osobní rozvoj.

Vypsané akce jsou určeny pouze pro studenty Lékařské fakulty v Plzni a je nutné se registrovat na webových stránkách v záložce „Akce“. Po přihlášení dostanete potvrzovací email. V případě, že se nemůžete akce zúčastnit, odhlaste se pomocí stornovacího odkazu v emailu.

 

Zásady spolupráce

  • poradenské služby jsou poskytované ve smyslu § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o vysokých školách informační a poradenské služby
  • služby poradenského centra jsou zdarma a jsou určeny studentům Lékařské fakulty v Plzni.
  • poradce respektuje postoje a názory klienta, nehodnotí ho, vytváří vztah založený na důvěře a přijetí
  • poradce nezneužije svého postavení v neprospěch klienta
  • poradny se řídí Etickým kodexem Asociací VŠ poradců (https://www.asociacevsp.cz/o-nas/eticky-kodex/)
  • poradenské služby jsou studentům poskytovány bezplatně
  • počet konzultací je omezen na 5, poté dle potřeby klienta
  • rezervace termínu probíhá buď přes webovou aplikaci (psychologické poradenství), nebo emailem (studenti se speciálními potřebami, sociální poradenství)
  • dohoda o nastavení spolupráce je uzavírána mezi poradcem a klientem ústně
  • na první schůzce je klient seznámen s podmínkami spolupráce (zásady mlčenlivosti apod.)

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obracet na email: petra.bunatova@lfp.cuni.cz

 

logolink OPVVV

Podpořeno projekty: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.
Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362
ESF pro VŠ II na UK (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322)