Přihlašování abstraktů 2024 / Abstract Submission 2024

Přihlašování bylo UKONČENO!!!

Důležité pokyny pro vyplnění!

Instructions for filling out the form:

  • All fields are obligatory and should be filled out thoroughly; otherwise the application cannot be submitted.
  • Respect the examples written in blue (mainly authors, supervisors, department).
  • The text itself should not exceed 3200 symbols (you can find the current number below the text field) and we recommend the structure: Initial hypothesis, Objective, Methodology, Results, Conclusion, (Support).


Název příspěvku (max. 160 znaků) / Title (max 160 symbols):

Autoři (za prvním autorem ročník) / Authors (the first author with year of study)
vzor / example: J. Novák (6. ročník MSP), S. Malý, A. Skalický

Studijní program (zvolte) / Study program (choose):

Školitelé / Supervisors
vzor / example: MUDr. P. Nový, Ph.D. (1), prof. MUDr. P. Klener, DrSc. (2)

Pracoviště / Department
vzor: (1) Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň, (2) Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni
example: (1) Department of Surgery, Faculty of Medicine in Pilsen CU

Sekce (zvolte) / Session (choose):


Vlastní text: (max. 3200 znaků) / Text (max 3200 symbols)
Doporučené členění: Východisko, Cíle, Metodika, Výsledky, Závěr, (Podpora)
Recommended structure – Initial hypothesis, Objective, Methodology, Results, Conclusion, (Support)

Vyplněno znaků:

E-mail
Povinná položka, prosím vyplňte, pokud bychom Vás potřebovali kontaktovat! / Please fill in!


Antispamová kontrola: 2 + 3 = (číslice / number)V případě problémů kontaktujte: dvorak@dante.lfp.cuni.cz